A crise deixa na Galiza 19.000 despexos

A crise deixa na Galiza 19.000 despexos

Entre 2008 e 2016 a media de lanzamentos hipotecarios que se produciu no noso país foi de seis diarios.
x