Un “deficiente” para a sanidade galega no exame dos seus servizos sanitarios

Un “deficiente” para a sanidade galega no exame dos seus servizos sanitarios

En cinco anos Galiza caeu cinco postos en calidade e satisfacción cos servizos sanitarios, valorados nun documento pola Federación de asociacións para a defensa da sanidade pública (Fadsp).