Alianza Rural Galega denuncia a “barra libre” ao “lobby pasteiro-enerxético” para instalar incineradoras

Alianza Rural Galega denuncia a “barra libre” ao “lobby pasteiro-enerxético” para instalar incineradoras
central de biomasa
central de biomasa  

Advirte que o binomio megaplantas de xeración-cultivos enerxéticos, depara un futuro negro para o rural galego.
x