Dereitos Civís denuncia a prohibición da estelada, a ikurriña e a estreleira

Dereitos Civís denuncia a prohibición da estelada, a ikurriña e a estreleira

O colectivo recolle sinaturas através da rede e tilda a decisión de "ideolóxica". Dirixirá a queixa ao Defensor del Pueblo.