Detido o ex presidente de Xóvenes Agricultores en relación a unha rede de trata de mulleres

Detido o ex presidente de Xóvenes Agricultores en relación a unha rede de trata de mulleres
Faixa dunha protesta de persoal de XX.AA contra Miramontes.
Marcos Guisasola
Faixa dunha protesta de persoal de XX.AA contra Miramontes. Marcos Guisasola  

Juan Pérez Miramontes dirixiu durante anos a rama agraria próxima ao PP, disolvida por un xulgado en 2016. Polo seu iate de Sanxenxo pasaron altos dirixentes do Partido Popular, como Mariano Raxoi.