O director denunciado por acoso: "Vou defender a miña honorabilidade até o final"

O director denunciado por acoso: "Vou defender a miña honorabilidade até o final"
Grafismo do programa
Grafismo do programa  x