Ferrolterra, un patrimonio histórico-artístico pendente de se pór en valor

Ferrolterra, un patrimonio histórico-artístico pendente de se pór en valor
Mosteiro de San Fiz de Monfero
Mosteiro de San Fiz de Monfero  

Fronte á opinión xeral, Ferrolterra, coma o resto da Galiza, ten unha grande riqueza histórico cultural. Acontece que está desaproveitada e sen pór en valor. Aínda así, moito deste patrimonio, embora carecer da necesaria protección e coidado, logra manterse en pé.