Greve indefinida no transporte de viaxeiros

Greve indefinida no transporte de viaxeiros
Estación autobuses Lugo1
Estación autobuses Lugo1  

Xunta fixa uns servizos mínimos de 100% en transporte escolar e 40% en liñas regulares.
x