Intelectuais galegos protestan contra “a manipulación das noticias referidas á República Bolivariana de Venezuela”

Intelectuais galegos protestan contra “a manipulación das noticias referidas á República Bolivariana de Venezuela”

A Asociación Galego Bolivariana Hugo Chávez (AGABO) remitía unha carta aberta aos medios de comunicación sobre o que consideran un inxusto tratamento da información referida a Venezuela ao tempo que instan a un "un tratamento máis serio, xusto e profesional, das noticias que se refiren" a ese país.