Intensifícase a loita nos concellos afectados polo transvasamento do río Verdugo

Intensifícase a loita nos concellos afectados polo transvasamento do río Verdugo
Foto de Raul Morli
Foto de Raul Morli