O LECTORADO NON BAIXOU, HAI QUE DAR CON EL

Outra prensa é posíbel e necesaria

Outra prensa é posíbel e necesaria

Podemos confiar na política ou no Goberno como axentes de cambio social? Nestes tempos os axentes son outros, e a comunicación social é un campo de batalla central.