A lista Vermella do Patrimonio de 'Hispania Nostra' engrosa cun novo ben galego abandonado: Santiago Apóstolo de Camposancos

A lista Vermella do Patrimonio de 'Hispania Nostra' engrosa cun novo ben galego abandonado: Santiago Apóstolo de Camposancos
Imaxe: Hispania Nostra
Imaxe: Hispania Nostra  

De 1840, foi colexio xesuíta até a Guerra Civil, en que se converteu en campo de concentración e sede de tribunal militar. para ficar posteriormente no abandono.