Máis de 40% do litoral galego carece de figuras de protección da natureza, o duplo que a media española

Máis de 40% do litoral galego carece de figuras de protección da natureza, o duplo que a media española
Praia de Liméns.
Foto: Greenpeace
Praia de Liméns. Foto: Greenpeace  

Dos hábitats naturais costeiros non protexidos, un terzo está catalogado como prioritario pola UE.