Máis de 6.000 mulleres denunciaron violencia machista en Galiza en 2017

Máis de 6.000 mulleres denunciaron violencia machista en Galiza en 2017
¡
¡  

As denuncias por  esta causa no noso país aumentaron en 13,3% en 2017
x