Máis de 8.000 estudantes tomaron parte no referendo sobre a Lei galega de educación

Máis de 8.000 estudantes tomaron parte no referendo sobre a Lei galega de educación

94% dos votos apostaron nesa lei como alternativa á Lomce, o Plan Boloña e o 3+2, segundo os convocantes, Erguer.
x