A montaña luguesa, deserta de Centros de Información para Mulleres

A montaña luguesa, deserta de Centros de Información para Mulleres
Imaxe tirada da Secretaría Xeral de Igualdade
Imaxe tirada da Secretaría Xeral de Igualdade  

As comarcas da Fonsagrada, Ancares e Meira non contan con ningún destes organismos.