Os nacementos caen en Galiza en 13% e os falecementos aumentan en case 1%

Os nacementos caen en Galiza en 13% e os falecementos aumentan en case 1%

Os dados de movemento natural de poboación do IGE do III Trimestre de 2018 reflexan esas variacións a respecto do rexistro do mesmo trimestre de 2017.