Os nacementos caen en Galiza en 13% e os falecementos aumentan en case 1%

Os nacementos caen en Galiza en 13% e os falecementos aumentan en case 1%

Os dados de movemento natural de poboación do IGE persisten nos malos rexistros demográficos do noso país.