Nos últimos anos ficaron abandonadas en Galiza 34.000 hectáreas de terreos produtivos

Nos últimos anos ficaron abandonadas en Galiza 34.000 hectáreas de terreos produtivos
[Imaxe: Ana Mosquera] Bicicleta facendo de cancela nunha finca do rural
[Imaxe: Ana Mosquera] Bicicleta facendo de cancela nunha finca do rural  

Perdemos máis de 4.100 Has de cultivos e 15.300 de arborado en apenas seis anos.