Novo expediente sancionador á empresa da mina de Touro: desviou o curso dun regato

Novo expediente sancionador á empresa da mina de Touro: desviou o curso dun regato

A actuación, afirma Aldea Viva, incorre en "posíbel figura delictiva".