UNIVERSIDADE

O medio ambiente 'florece' nunhas xornadas na Coruña


O medio ambiente 'florece' nunhas xornadas na Coruña
Adega organiza un ciclo de conferencias, obradoiros e exposicións para analizar coa comunidade universitaria cuestións coma o impacto dos lumes nas Fragas do Eume, a mobilidade, a calidade do aire ou da xestión de residuos, ademais das posibilidades da enerxía solar