A oposición celebra a renuncia do PP a lexislar sobre o aborto e @s conservadores falan de responsabilidade

A oposición celebra a renuncia do PP a lexislar sobre o aborto e @s conservadores falan de responsabilidade
Congreso español
Congreso español  SG

Se nas primeiras declaracións os partidos da oposición parlamentar se apuraban a celebrar a retirada da lei e reclamar a dimisión de Gallardón, en pouco, a súa demanda converteríase en realidade. Os partidos da oposición destacaron o papel da presión do feminismo na decisión do Goberno.