O país das 1.614 aldeas abandonadas (e as 2.000 a piques de estalo)

O país das 1.614 aldeas abandonadas (e as 2.000 a piques de estalo)
Imaxe: Galicia Única
Imaxe: Galicia Única  

O número de núcleos deshabitados en Galiza non para de medrar, un indicador máis dun proceso de despoboamento e 'desertización' do rural que obriga a repensar o territorio.