Porto Cabral, a pantasma que ameaza o monte de Vigo

Porto Cabral, a pantasma que ameaza o monte de Vigo
Proxección gráfica utilizada na campaña a prol do macrocentro comercial [Foto Facebook]
Proxección gráfica utilizada na campaña a prol do macrocentro comercial [Foto Facebook]  

Após a anulación do PXOM de 2008 o proxecto de macrocentro comercial, que suporía a desaparición de 300 mil metros cadrados de monte veciñal en man común, non ten posibilidades de se desenolver a curto ou medio prazo. No entanto, na cidade olívica existe unha forte campaña propagandística para asegurar que o novo PXOM o permita.
x