Povisa marca como obxectivo reducir as actuacións en pacientes do Sergas “que non achegen valor engadido”

Povisa marca como obxectivo reducir as actuacións en pacientes do Sergas “que non achegen valor engadido”
 

Denúnciao a CIG, que reclama unha “investigación inmediata e transparente” sobre este hospital de referencia para miles de vigueses e viguesas. A empresa quer "liberar recursos" para prestar unha mellor atención aos "pacientes privados".