As comunidades de montes alentan a manifestación do día 20

As comunidades de montes alentan a manifestación do día 20
Mnifestación na defesa dos montes veciñais convocada pola Organización Galega de Montes Comunais en 2018
Mnifestación na defesa dos montes veciñais convocada pola Organización Galega de Montes Comunais en 2018  
Nunha serie de asembleas informativas a Organización Galega de Comunidades de Montes recolleu as achegas das comunidades para elaborar unha proposta de Lei de Montes e presentala aos grupos parlamentares.