Paros nas quendas nocturnas e piquetes lilás, a greve feminista é xa unha realidade

Paros nas quendas nocturnas e piquetes lilás, a greve feminista é xa unha realidade

Nas quendas de noite, a pesar de que na maioría a actividade desenvólvese  en sectores moi masculinizados, houbo seguementos da greve como  95% das traballadoras de Alonarti e Denso, 90% en Domiberia, ou nas plantas de Einsa As Pontes, máis do 50% das mulleres.No Sergas, amplo seguemento.
x