A realidade do investimento en I+D na Galiza desminte o discurso oficial

A realidade do investimento en I+D na Galiza desminte o discurso oficial
Laboratorio de investigación (Pixabay)
Laboratorio de investigación (Pixabay)  

Representa 0,94% do PIB, lonxe do 1,24% que é a media do Estado español. No último ano o gsto en investigación e desenvolvemento aumentou na Galiza en 3,3%, a metade do incremento medio no Estado (6,3%).