DENUNCIA DO CADRO DE PERSOAL

Os recortes causan a redución do número de pacientes psiquiátricos en Conxo

Os recortes causan a redución do número de pacientes psiquiátricos en Conxo
Hospital de Conxo
Hospital de Conxo  

Das 29 camas dispoñíbeis, a ocupación non supera de 10 a 13 pacientes. Por que non hai ingresos psiquiátricos en Conxo? O cadro de persoal da unidade do Hospital denuncia graves deficiencias asistencias nunha área da sanidade pública na que se están a cebar os recortes.