Restauración en Arbo de fontes, lavadoiros... e simboloxía franquista

Restauración en Arbo de fontes, lavadoiros... e simboloxía franquista

A reparación e posta en valor deste patrimonio renovou símbolos da ditadura.