REFORMA EDUCATIVA

Rezar e recoñecerse "incapaz", obrigas do estudantado de relixión católica

Rezar e recoñecerse "incapaz", obrigas do estudantado de relixión católica

O BOE fai públicos os currículos escolares da materia para Primaria, Secundaria e Bacharelato. As oracións na aula serán avaliábeis.