Sabotan en Bande o busto de Eugenio Montes, “un dos fundadores da Falanxe”, no 83 aniversario do golpe franquista

Sabotan en Bande o busto de Eugenio Montes, “un dos fundadores da Falanxe”, no 83 aniversario do golpe franquista

Verteron pintura rosa sobre a figura do escritor e político que hai nunha praza desta localidade da comarca da Baixa limia. Agora Galiza reivindicou a acción, así como pintar unha cruz dedicada a Primo de Rivera no Porriño.