A sanidade galega, de 'regular' cara 'deficiente', segundo un informe da Fadsp

A sanidade galega, de 'regular' cara 'deficiente', segundo un informe da Fadsp
Sanidade pública
Sanidade pública  

En cinco anos Galiza caeu dous postos en calidade e satisfacción cos servizos sanitarios, valorados nun documento pola Federación de asociacións para a defensa da sanidade pública (Fadsp).
x