Semente Trasancos busca financiamento para dar o salto a primaria

Semente Trasancos busca financiamento para dar o salto a primaria
Escola Semente
Escola Semente  

As escolas Semente xurdiron como unha iniciativa comunitaria para crear centros de inmersión lingüística na Galiza. Sosteñen que a escola actual é un elemento desgaleguizador para os cativos galegofalantes.