#Sermos288: contrabando, as amizades perigosas na política galega

#Sermos288: contrabando, as amizades perigosas na política galega

Neste número entrevistamos o escritor Nacho Taibo e a a doutora Cristina López Villar e o seu libro sobre pioneiras do deporte en Galiza, falamos do ‘boom’ da música infantil en galego, detémonosna ofensiva contra os sistemas públicos de pensións en Europa, e debullamos de man de catro analistas o ansiado camino de Núñez Feijóo cara Madrid. Todo isto, e máis, xa na nosa loxa.
x