19 E 22 DE DECEMBRO

Todo pronto para a greve na CRTVG

Todo pronto para a greve na CRTVG

A última proposta da empresa é “inasumíbel”, segundo o comité intercentros.