Un mínimo de 20 prostitutas foron asasinadas no Estado español entre 2010 e 2012

Un mínimo de 20 prostitutas foron asasinadas no Estado español entre 2010 e 2012
Cando menos 20 prostitutas foron asasinadas.
Cando menos 20 prostitutas foron asasinadas.  

O portal web Feminicidio.net denuncia que o goberno só cataloga como violencia de xénero os asasinatos perpetrados polas parellas ou ex-parellas das vítimas. A invisibilidade ou o sensacionalismo, a tónica dominante nos medios