IGUALDADE DE XÉNERO

As violencias que as cifras agochan

As violencias que as cifras agochan
(GZContrainfo)
(GZContrainfo)  
Este  25 de novembro as últimas estatísticas xudiciais amosan que a eliminación dun mal estrutural como é a violencia machista está aínda lonxe e que cada vez afecta a idades máis temperás. Na Galiza, as denuncias seguen un ritmo ascendente que dificilmente poderá reverterse desde os propios xulgados.