Xosé Estévez, XII premio Galiza Mártir

Xosé Estévez, XII premio Galiza Mártir
Xosé Estévez
Xosé Estévez  

A Fundación Alexandre Bóveda quer recoñecer así o compromiso deste historiador coa liberdade, a memoria histórica e Galiza. Estévez tamén recibirá o III Premio Manuel Murguía ao Mérito e Labor Historiográfico, concedido por Murguía, Revista Galega de Historia e o Instituto Galego de Historia.