A Xunta recoñece a existencia de 10.000 hectáreas de eucaliptos plantadas ilegalmente en Lugo

A Xunta recoñece a existencia de 10.000 hectáreas de eucaliptos plantadas ilegalmente en Lugo

As cifras non deixan lugar a dúbidas. Segundo ADEGA, a superficie ocupada polo eucalipto, entre masas puras e mixtas, xa supera as 500.000 hectáreas, isto é 17% do total do territorio galego.
x