Paro dos taxistas contra a “uberización” do transporte urbano

Paro dos taxistas contra a “uberización” do transporte urbano
Protesto de taxis en Compostela.
Imaxe de Laura R. Cuba
Protesto de taxis en Compostela. Imaxe de Laura R. Cuba  

A greve tivo un importante seguimento nas cidades galegas, agás Ferrol.


Non foi unha xornada máis nas parades de taxis de Galiza, nomeadamente nas das cidades. A greve de 24 horas convocada polas organizacións do sector a niveld e Estado, entre elas a galega Fegataxi, tivo un seguimento máis que notábel. O protesto era tan claro como coñecida a demanda dos taxistas desde hai meses: frear a “uberización” do transporte público. Unha greve contra a competencia desleal, sinalan os taxistas, que representan os vehículos de aluguer con condutor (VTC), xestinoados por intermediarios como Uber ou Cabify.

 

O paro deixouse notar desde primeiras horas nas cidades galegas, como Compostela, A Coruña ou Vigo. Non así en Ferrol, onde os profesionais do sector acordaron non secundar o protesto. “O taxi están en loita” ou “O taxi di non ao intrusismo” foron dúas das palabras de orde dunha xornada naq ue en cidades como Compostela houbo manifestacións de taxis. x