Henrique Harguindey Banet
Henrique Harguindey Banet
Profesor e tradutor

OPINIÓN

Cando imos ter siso?

Non seny senón siso. Como nos cómpre ás galegas e galegos. Mentres Catalunya, dentro da súa diversidade e estratexia partidaria, está a pactar unha fronte soberanista cun mínimo de puntos comúns, aquí...

OPINIÓN

Ruptura

No colo da miña nai –coma quen di- aprendín a cantar as vibrantes palabras de Alfredo Brañas, do Casta dos Celtas que lle pediamos os dous fillos pequenos.