PARTICIPA

Deben as representantes públicas participar, como tales, en actos relixiosos?


Non, en ningún caso
58.03 %
Só cando o fagan a título individual
36.72 %
Si
5.25 %
Closed 23 de agosto de 2019