DEBATE 2X5

Unión Europea e euro, solución ou problema?


Deberiamos saír do euro
52.75 %
A saída do euro non é unha solución
38.07 %
Non teño unha opinión formada a este respecto
9.17 %


x