Aviso Legal

 

LEI SERVIZOS XURÍDICOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICA

De conformidade coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, os servizos da sociedade da información e do comercio electrónico e da Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais de 13 de decembro é informar:

CORREOS ELECTRÓNICOS

Estas mensaxes son destinadas exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada e confidencial. Se non é vostede o destinatario que está aquí notificado calquera uso, difusión e / ou copia non autorizada está prohibida pola lexislación vixente.
Informamos que no caso de que non queira recibir máis comunicacións e informacións a través deste sistema de comunicación electrónica, dirixa un correo electrónico a [email protected] así os seus datos persoais borraranse da nosa base de datos. A súa solicitude será activada dentro de 10 días dende a solicitude. No caso de non recibir resposta explícita, á súa vez, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa continúe a enviar as comunicacións anteriores.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidade coa Lei 15/99, do 13 de decembro de Protección de Datos Persoais, informamos que os datos persoais que nos proporcionou voluntariamente a nós por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados a ficheiros parcialmente automatizados de tratamento de datos persoais debidamente rexistrados na Axencia de Protección de Datos.
Estes ficheiros teñen como único obxectivo a xestión profesional: xestión de clientes, facturación de servizos / produtos, subscricións e xestión de envíos, actividades de promoción e comerciais por SERMOS GALIZA, S.A. quen é titular de ditos ficheiros. 
Os datos neles contidos serán tratados de forma confidencial. SERMOS GALIZA, S.A. está en total conformidade coa lexislación vixente en materia de protección de datos persoais, e a esixencia de confidencialidade da súa actividade.
SERMOS GALIZA, S.A. tomou as medidas necesarias para manter o nivel desexado de seguridade en función da natureza dos datos persoais e as circunstancias de tratamento, a fin de evitar, na medida do posíbel, e de acordo co estado das medidas, a súa alteración, perda ou acceso non autorizado.
Esta autorización é de efecto retroactivo a calquera tratamento de datos xa efectuados polo propietario do ficheiro, se o obxectivo era o descrito anteriormente. Tamén pasa a ser válido para calquera outro equipamento necesario para a prestación de tratamento novo ou recén recrutados.
Para que a información contida nos nosos ficheiros sexa sempre a máis actualizada posíbel e non conteña erros, pedimos aos nosos clientes e usuarios informar o máis axiña posíbel de cambios e correccións dos seus datos persoais.
Se desexa exercer o dereito de acceso, rectificación, oposición ou cancelación, fágao por escrito con fotocopia anexa de Documento de Identidade a:
SERMOS GALIZA, S.A. 
AVDA. DE  LUGO, 2A, ENTRESOLLADO A
15702 - SANTIAGO DE COMPOSTELA

PÁXINAS DA WEB

O dominio está rexistrado para Sermos Galiza, S.A.

Información na páxina web do propietario.-

NOME: SERMOS GALIZA, S.A.
CIF: A70301510
Enderezo: AVDA. DE  LUGO, 2A, ENTRESOLLADO A
15702 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - GALIZA
 
DATOS DE REXISTRO MERCANTIL
Tomo 154, folio 100, folla SC-46020, inscrición 1ª do Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela

ISSN 2444-8982
 

CONDICIONS DE USO

O acceso ao sitio web e a información relativa a calquera produtos ou servizos contidos nel implica a aceptación das condicións establecidas no presente Aviso Legal. Por iso, recomendamos que lea con coidado se quere acceder e usar información e servizos ofrecidos a partir del.
É posíbel que nalgún momento algunhas das páxinas do sitio usen COOKIES dispoñíbeis, que son pequenos ficheiros de datos xerados no ordenador do usuario ou cliente que permiten que o sistema lembrar o idioma escollido e portal, así como outras características ou preferencias de navegación do usuario na súa primeira sesión. Estes "cookies" non son invasivos ou nocivos e non conteñen información persoal, como a súa única función é personalizar a navegación en modo indicado anteriormente.

 

Estado de usuario e os usos permitidos e prohibidos
Acceder ou utilizar o sitio web sitio web atribúe a quen o realiza a condición de usuario, aceptando, a partir dese momento, plenamente e sen reserva, as presentes condicións xerais e condicións específicas que, complementan, modifican ou substitúen as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.
O usuario comprométese a utilizar o sitio e os seus servizos e contidos sen contravir a lei, con boa fe e orde pública.
Así mesmo, está prohibido usar a web con fins ilegais ou prexudiciais para o propietario do nome comercial do sitio web ou de terceiros, ou que de calquera forma, pode danar ou impedir o normal funcionamento do sitio.

 

Propiedade intelectual
En canto ao contido (información, texto, gráficos, arquivos de son ou imaxes, fotografías, debuxos, etc.), está prohibido:
-   Reprodución, distribución ou modificación, a non ser que teña permiso de seus lexítimos propietarios ou na lexislación.
-    Calquera violación do propietario dos dereitos do sitio web ou os seus lexítimos propietarios.
-    O seu uso para todo tipo de distintos daqueles fins comerciais ou publicitarios estritamente permitido.
-    Calquera intento de obter os contidos do sitio web por calquera outro que os dispoñíbeis para os usuarios, así como aqueles ser utilizados en Internet medio, sempre que non causan ningún dano para o sitio.
O dono do sitio web non ofrece ningunha garantía ou responsabilidade en ningún caso, dos danos de calquera natureza que poidan decorrer:
1. A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo web e / ou os seus servizos ou contidos.
2. A falta de utilidade, adecuación ou validez da web e / ou os seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
3. A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
4. A recepción, adquisición, almacenamento, distribución ou transmisión por usuarios do contido.
5. O ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, os usos xeralmente aceptados ou á orde pública, a web, os seus servizos ou contidos por parte dos usuarios.
6. A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, usabilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.
7. O fallo por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios a través do sitio web.
Para fins de preservación posíbeis dereitos de propiedade intelectual, no caso de calquera parte do usuario ou terceiro considere que houbo unha violación dos seus lexítimos dereitos pola introdución dun determinado contido na web, ten que notificar tal circunstancia para SERMOS GALIZA, S.A. declarando:
1. Os datos persoais do titular do supostamente violado. Se a reclamación presentada por outra persoa que non a persoa en cuestión, debe indicar en cuxo nome actúa.
2. Indicación de contido protexido por dereitos de propiedade intelectual ea súa localización na Web.
3. Confirmación dos dereitos de propiedade intelectual relevantes.
4. Declaración estados en que a persoa responsable da exactitude da información proporcionada na notificación.
5. A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes aos contidos proporcionados por terceiros é da exclusiva responsabilidade do mesmo.
O establecemento de calquera "hiperligazón" entre unha páxina web e calquera das páxinas web do sitio web está suxeita ás seguintes condicións:
1. A reprodución total ou parcial de calquera dos servizos ou contidos do sitio web non están permitidos.
2. A páxina web na que o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo, nome, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes ao sitio.
3. En ningunha circunstancia será o Propietario do Sitio é responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde o que o "hyperlink" ou a información ou declaracións incluídas nas mesmas.

 

Duración e modificación
O tempo de servizo do sitio web e dos servizos é indefinida. No entanto, o propietario do sitio web resérvase o dereito de interromper, suspender ou finalizar o servizo web ou de calquera dos servizos que o integran, sen que pode resolver calquera responsabilidade.
Pode cambiar unilateralmente sen previo aviso, sempre que xulgar o caso, a estrutura e deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar os servizos, contidos e condicións de acceso e / ou uso do sitio web.

 

Lei aplicábel e Xurisdición
Estes Termos serán rexidos pola lei do Estado español. O propietario do sitio web eo usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera aplicar, someter á xurisdición dos tribunais do usuario rexistrado para calquera dúbida que poidan xurdir ou accións tomadas derivados do servizo web e os seus servizos e contidos e á interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do que está establecido. No caso de que o usuario residir fóra do Estado español, o propietario do sitio web e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera aplicar, someterse á xurisdición dos Tribunais de Santiago de Compostela.

 

 

x