Centrarse no importante

En Marea obtivo o segundo posto nas eleccións nacionais do último setembro, con case o 20% dos votos emitidos e sobardando ao PSdeG. O seu candidato, Luís Villares , non tiña experiencia política previa, Mais foi quen de abrir bos camiños e expectativas nun proceso...

Máis xulgados para as clausulas de chan

A sentenza do Tribunal Supremo de 9 de maio de 2013 declarou nulas por abusivas as cláusulas de chan dos préstamos hipotecarios dos consumidores de NCG Banco, S.A. (hoxe ABANCA), BBVA e Cajamar, mais os seus efectos fixáronse dende esa data e non dende a data de sinatura dos préstamos,...

En galego é de xustiza

A Constitución española non recoñece a igualdade xurídica entre galego e castelán; só é obrigatorio o coñecemento do segundo. A Lei Orgánica do Poder Xudicial confire ao galego un rango subordinado: podémolo usar os avogados, partes e peritos,...

Diversos, pero iguais

A Lei electoral xeral (1986)  dispón que poidan votar as persoas declaradas incapaces por sentenza definitiva, agás que na propia sentenza se determine expresamente a privación deste dereito electoral. O Código Civil (1983) di que deben ser declaradas xudicialmente incapaces as...

Europa como garantía do consumidor

A evolución da construción da Unión Europea nos últimos vinte anos foi substancialmente negativa. A primacía reitora dos Consellos Europeo e de Ministros (que representan aos Estados) fronte ao Parlamento Europeo ou á Comisión, que representan o interese común...

A autoestrada da aldraxe

O 44% da poboación galega vive nos concellos polos que pasa a AP-9 e o 70% nas áreas territoriais que percorre esta vía, entre Ferrolterra e A Louriña-Tui. A cidadanía galega non ten outro xeito practicábel de circular de Ferrol a Vigo que pagar máis de 36 €,...

Galicia faise nos concellos

A administración local é a que está máis preto da cidadanía e a que mellor coñece a contorna. Mais o PP quixo reducir substancialmente a autonomía local impoñendo o máis absoluto equilibrio orzamentario, nivelando os servizos por abaixo  e...

O conto da Galicia dependente

As prioridades económicas do Estado español nunca son as galegas. E isto non é porque nos teñan mala lei, senón porque somos poucos (o 6% da poboación e o 5,5% do PIB estatais) e porque os nosos alicerces produtivos son para o Estado totalmente prescindíbeis....

As infraestruturas que precisa Galicia

Os dados do crecemento do PIB galego no terceiro trimestre do 2016 amosan dúas compoñentes esenciais: Galicia exporta máis mercadorías ca España (nomeadamente por mor de Citroen, Inditex e os tecidos empresariais xurdidos arredor das mesmas) e o substancial incremento dos ingresos...

A depuración socialista

No PSdeG e no PSOE, como en moitas outras organizacións e entidades, o cesamento ou demisión do Presidente ou Secretario Xeral ou de máis da metade da Directiva ou Executiva determina a necesidade de nomear unha Xestora que administre a organización até a celebración do...

Camilo Nogueira

Na recente homenaxe nacional a Camilo Nogueira concorreron  todas as forzas políticas e sindicais e unha representación moi plural da sociedade galega. Recoñecéuselle así o seu intensivo traballo, a súa honradez, o seu carácter dialogante e...

A irrelevancia sobrevida do PPdeG

Aos que acreditamos no autogoberno de Galicia que haxa máis ou menos ministros galegos nos deixa bastante indiferentes. Nunca a presenza de presidentes do Goberno e ministros galegos resolveu os problemas de fondo dos galegos. Os únicos avances substanciais dende 1936 foron os derivados da...

Demagoxias

É sabido que a actividade institucional ten limitacións retributivas. Velaí que o líder de En Marea, Luís Villares (maxistrado do TSXG), ou Xulio Ferreiro , alcalde d’A Coruña (profesor titular da UDC e maxistrado suplente da Audiencia de Lugo) perdan...

O lugar do BNG

O BNG enfrontaba as eleccións nacionais do 25-S despois dun proceso de sete anos e medio de continua perda de sufraxios electorais nos comicios galegos e estatais. Proceso éste no que teñen moito a ver os propios erros da dirección frontista e os esencialismos e resistencialismos tan...

O lugar de En Marea

Os resultados de En Marea nas pasadas eleccións nacionais galegas foron obxectivamente positivos, acadando o segundo posto en votos por riba do PSdeG. Malia esta realidade, a maioría absoluta do PP e as elevadas expectativas xeradas arrefriaron en boa medida esta realidade obxectiva. Tampouco axudou...

O lugar do PSdeG

A resaca da batalla do Comité Federal do PSOE chegou a Galicia, onde Abel Caballero cuestionou xa a representatividade da Xestora presidida por Pilar Cancela que goberna o PSdeG dende a demisión de Xosé Ramón G. Besteiro . Semella un chisco chocante esta preocupación do...

Podemos como problema

En Marea  e Podemos  enxergan dous proxectos ben distintos, malia que si poidan colaborar en cuestións da axenda social e económica e da rexeneración democrática. Antes semellaba que podían colaborar tamén no eido do recoñecemento práctico da...

Perdeu a oposición

Feijóo, máis ca o PP, gañou as eleccións nacionais deste 25-S, revalidando a súa maioría absoluta de 41 sobre 75 deputados e mesmo mellorando a súa porcentaxe (sobe do 45,8% ao 47,5%). O trunfo de Feijóo aséntase, evidentemente, no medio rural e nos...

O medo de Núñez Feijóo

A Xunta vén de aprobar un Decreto de atención ao cidadán que desnaturaliza absolutamente a política de discriminación positiva que lle esixe a Lei de Normalización Lingüística. De hoxe en diante, o mero feito de que o cidadán use o castelán...

Fagan favor, fagan goberno

A análise da recente enquisa do CIS amósanos o extraordinario rendemento electoral que pode quitar a dereita nas eleccións nacionais do vindeiro día 25, en termos de maioría absoluta parlamentaria, dende unha minoría (menos do 45%) de votos. A regra D´Hondt desaquela...

O sentido do aforamento

O xa fracasado pacto de investidura entre PP e C’s incluía a supresión xeralizada dos aforamentos para os representantes institucionais e cargos públicos e xudiciais, incluídos os previstos no Estatuto de Galicia. Unha previsión ben chocante, xa que o aforamento dos...

Máis autogoberno, máis benestar

Aínda hailles xente que non se decata da importancia que ten o autogoberno para o benestar da cidadanía galega. Aínda hailles xentiña enganada que pensa que o importante é “que se xestione ben, sexa o concello, a Xunta ou Madrid”, como se existise a xestión...

Xogar con lume

Os hábitos democráticos haberían quitar a crise dos lumes do debate político para analisar o ocorrido e pedir as responsabilidades que procedesen tan logo rematase o perigo da vaga. Mais cúmprense nestas datas dez anos da crise de agosto do 2006. E daquela foi  o propio...

Un candidato solvente

O maxistrado do Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), Luis Villares, achega un perfil pouco común na política galega. Unha formación xurídica moi sólida (acadou a praza no TSXG como Maxistrado especialista en Dereito Administrativo),  unha carreira profesional moi completa,...

Non ás taxas xudiciais

A sentenza do Tribunal Constitucional (TC) anulando , por inconstitucionais, as taxas xudiciais (agás as cotas fixas por demandas civís superiores a 2000 €

Novo relato, novos actores

Chegamos ao Día da Patria coa evidencia da división do galeguismo político en varias celebracións, coma se caese sobre ell a maldición xudía da “Vida de Brian”. Lóxico é que exista pluralismo, ilóxico é  que o galeguismo...

O lobby bancario e as cláusulas-solo

En maio do 2013 o Tribunal Supremo español declarou a nulidade das cláusulas-solo que adoitaban incorporar aos seus préstamos para vivenda Cajamar, BBVA e Caixa Galicia. Mais, contradicindo o disposto para o efecto no Código Civil, limitou os efectos da nulidade ao periodo posterior...

Angrois ou a desvergoña

A operación político-administrativa para agachar as responsabilidades políticas dos Gobernos de Zapatero (do que era ministro de Fomento Pepe Blanco) e  Rajoy (do que é ministra de Fomento Ana Pastor) comezou, en realidade, cando a ministra puxo pé neste País,...

Intelixencia e sentido de País

Malia que non sexan comparábeis os procesos electorais estatais do 26 de xuño e do 20-D coas autonómicas do vindeiro outono, os  68.000 votos perdidos por En Marea e os máis de 20.000 que perdeu o BNG constitúen o pao de palleiro para soerguer a alternativa plural ao PP para...
x