A xeración á que quixeron facer fracasar

Todas as mañás, a mesma ceremonia: erguer o corpo aínda durmido, esterricarse, poner os pés nas zapatillas, recoller o cabelo.

Escoller  roupa limpa no armario, ducharme, preparar café e ler as noticias na prensa.
Cada día, o mesmo.

x