Bautista

Coñecín a Bautista de preto a raíz dun mitin que me tocou organizar en Cerdedo e no que só estabamos nos os dous e un único asistente. Pensei en que se suspendería o acto pero el non contemplou esa posibilidade senón que interviu con normalidade. Ao final o...

Filgueira e o franquismo

O problema non é se Filgueira asasinou a Bóveda ou non, tal como pretende situar os termos do debate unha “Voz” que gosta de presentar o nacionalismo como unha enfermidade irracional padecida por infrahumanos que se matan entre si. A cuestión é si no Estado Español se respectan os dereitos humanos.

x