Avoíña, que orellas tan grandes tes!

Sermos Galiza non poderá acollerse ás axudas destinadas aos medios de comunicación que se expresaren en galego. E iso porque o goberno da Xunta decidiu que non puidesen beneficiarse de tal apoio os medios que nacesen durante o presente ano.

Saímos

Saímos. Hoxe unha voz rompe a falar con forza, insubmisa. Como tantas veces noutros momentos da nosa historia, sempre resistíndomos ao silencio forzado que teiman en nos querer impor. Saímos, porque a Galiza o estaba a precisar, porque o demandaba. Recuperamos aquí as palabras que lanzamos ao vento cando presentamos a iniciativa social Sermos Galiza, e que foron recollidas por centos de corazóns xenerosos.