Canteiras “vs” vertedoiros

Poden os ocos das canteiras converterse en vertedoiros encubertos de miles de metros cúbicos de residuos inertes, e a iso chamárselle restauración ambiental?   Coa normativa vixente, si. A normativa estatal permite dita posibilidade en aplicación de Directivas europeas, que deixando certo marxe aos...